Contact and directions

Address

Hotel Garni
Almenrausch & Edelweiss
Kreuzstraße 7
82467 Garmisch-Partenkirchen

Contact

Telephone: +49 (0)8821 / 95 300
Fax: +49 (0)8821 / 7 68 83
e-mail: info@almenrauschundedelweiss.de

Any questions? Please feel free to send us an e-mail.

Familienwappen der Familie Härtl
Hotel Garni Almenrausch & Edelweiß

Kreuzstraße 7
82467 Garmisch-Patenkirchen

Telefon: +49 (0) 8821 / 95300
Fax: +49 (0) 8821 / 76883
E-Mail: info@almenrauschundedelweiss.de

Öffnungszeiten

Täglich 07:00 – 18:00 Uhr

Check-In:
täglich 14:00 – 18:00 Uhr

Check-Out: 
täglich 07:00 – 10:00 Uhr

Familienwappen der Familie Härtl
Hotel Garni Almenrausch & Edelweiß

Kreuzstraße 7
82467 Garmisch-Patenkirchen

Telefon: +49 (0) 8821 / 95300
Fax: +49 (0) 8821 / 76883
E-Mail: info@almenrauschundedelweiss.de

Öffnungszeiten

täglich 07:00 – 18:00 Uhr

Check-In:
täglich 14:00 – 18:00 Uhr

Check-Out: 
täglich 07:00 – 10:00 Uhr